Windows Defender ATP สามารถใช้ได้บน Windows 7 และ Windows 8.1 แล้ว

Windows Defender Advanced Threat Protection หรือเรียกย่อๆว่า Windows Defender ATP ปกติแล้วนำมาใช้กับ Windows 10 Fall Creators Update เท่านั้น แต่ล่าสุด Microsoft ประกาศขยายให้ใช้งานบน Windows 7 และ Windows 8.1 ด้วย เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ยังใ … Read more