StatCounter เผยข้อมูล Traffic จากอุปกรณ์พกพามากกว่า Desktop แล้ว

เว็บไซต์เก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ (Website Traffic) จากค่าย StatCounter ออกมาเปิดเผยถึงสถิติที่สำคัญของโลก ในเรื่องของการเข้าชมเว็บไซต์ที่มาจากอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์ Smart Phome, Tablet และอื่นๆ รวมกันแล้ว มากกว่าการเข้าชมเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ P … Read more