Twitter เตรียมออกมาตรการจัดการคอมเมนต์ผิดกฎบน Periscope

Periscope บริการไลฟ์สตรีมมิ่งของ Twitter ที่มักพบคอมเมนต์ผิดกฎ ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่มีลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยาม ซึ่งล่าสุด Twitter ได้ออกมาบอกว่าเตรียมออกมาตรการจัดการคอมเมนต์ผิดกฎบน Periscope แล้ว โดยในช่วงออกอากาศสดจะเริ่มรีวิวและระงับบัญชี ที่มีกา … Read more