Netflix เริ่มบล็อคผู้ใช้บริการในออสเตรเลีย ที่มีการใช้ Proxy หรือ VPN แล้ว

ไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้ เพราะหลังจาที่ Netflix เพิ่งออกประกาศได้ไม่นานว่าจะบล็อคผู้ใช้งาน ที่มีการใช้ Proxy หรือ VPN เข้ามาดู Content ในประเทศที่จำกัดการฉายเฉพาะในประเทศนั้นๆ จากที่ได้รับรายงานคือ มีการบล็อกผู้ใช้งานบางรายในออสเตรเลีย โดยมีการแจ้งเตือ … Read more