Module TPM ที่ใช้ในการสร้างรหัสเพื่อเข้ารหัสข้อมูลในดิสก์ไม่ปลอดภัย

สืบเนื่องจากการเข้ารหัสข้อมูลในฮาร์ดดิสก์หรือพื้นที่เก็บข้อมูล จะใช้งานโมดูลของ TPM ซึ่งจะมีการสร้างรหัสคีย์ในรูปแบของ RSA ขึ้นมา และจะไม่มีการเก็บไว้ในระดับ OS หรือระบบปฏิบัติการใดๆ แต่เนื่องจากมันมีช่องโหว่ในการสร้างรหัสที่อ่อนแอ จึงทำให้การเข้ารหั … Read more