Google ประกาศถอดฟีเจอร์ Notification Center ออกจาก Chrome

Notification Center เป็นระบบแจ้งเตือนจากเว็บแอพ และส่วนขยายต่างๆ เพื่อส่งการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน ข้อความเหล่านี้จะถูกแสดงโดยมีไอคอนรูปกระดิ่งนั่นเอง บางคนก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีฟีเจอร์นี้อยู่ ล่าสุดทาง Google ก็ได้ประกาศถอดฟีเจอร์ Notification Ce … Read more