Google ระบุ AMP ยังไม่ถูกนำมาคิดคะแนนในลำดับผลการค้นหาของ Google Search

หลังจากที่ Google ได้ออกเครื่องมือในการจัดการกับเนื้อหา HTML บน Mobile เพื่อเพิ่มความเร็วในการเปิดหน้าเว็บ ชื่อว่า AMP(Accelerated Mobile Pages) นั้น ก็มีหลายคนเกิดคำถามว่า AMP จะมีผลต่อการนำมาคิดคะแนนการจัดลำดับผลการค้นหาของ Google Search หรือไม่ ล่ … Read more

Power Searching คอร์สสอนเทคนิคค้นหารูปแบบใหม่ของGoogle

ถ้าอยากรู้วิธีการค้นหารูปแบบใหม่ใน Google Search ที่จะทำให้คุณรู้เทคนิคการค้นหาที่รวดเร็วและตรงตามความต้อง ซึ่งบางทีเวลาเราจะค้นหาข้อมูลบางอย่างใน Google Search เราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้คำค้นหาอย่างไร จึงจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมหรือตรงประเด็นที่ต้องการ ซึ่ … Read more