Power Searching คอร์สสอนเทคนิคค้นหารูปแบบใหม่ของGoogle

ถ้าอยากรู้วิธีการค้นหารูปแบบใหม่ใน Google Search ที่จะทำให้คุณรู้เทคนิคการค้นหาที่รวดเร็วและตรงตามความต้อง ซึ่งบางทีเวลาเราจะค้นหาข้อมูลบางอย่างใน Google Search เราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้คำค้นหาอย่างไร จึงจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมหรือตรงประเด็นที่ต้องการ ซึ่ … Read more