Google แจ้งนักพัฒนา ห้ามโฆษณาในหน้า LockScreen

Google ได้ทำการอัพเดตนโยบายการติดตั้งโฆษณาบน Mobile Apps เกี่ยวกับการติดตั้งโฆษณาในหน้า Lock Screen ว่าต่อจากนี้ไปจะผิดกฎการติดตั้งโฆษณา ยกเว้นแอพที่ใช้สำหรับ Lock Screen โดยเฉพาะเท่านั้น แนะนำให้นักพัฒนาตรวจสอบการแสดงโฆษณาที่ถูกต้อง และติดตามข่าวสาร … Read more