Excel ฟีเจอร์ถ่ายรูปเอกสารแปลงเป็นตารางให้อัตโนมัติ เปิดให้ใช้บน iOS แล้ว

โปรดทราบผู้ใช้งานแอพ Excel บน iOS สามารถใช้งานฟีเจอร์ถ่ายรูปเอกสารแปลงเป็นตารางให้อัตโนมัติได้แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตเพื่อใช้งานกันได้เลย สำหรับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียว กดปุ่ม Data from Picture เพื่อถ่ายภาพตารางข้อมูลในกระดาษ สั่ง crop แล้วลากคลุมภาพต … Read more