Choco น้องสาว Brown คาแรกเตอร์ใหม่ LINE

ใครที่เป็นสาวก LINE และชื่นชอบในคาแรกเตอร์ต่างๆต้องฟังทางนี้ เพราะ LINE เปิดตัวคาแรกเตอร์ใหม่ชื่อว่า Choco น้องสาว Brown มีขนสีสว่างกว่า Brown ซึ่งจะชื่นชอบการการแต่งตัว เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบด้านการแต่งตัวเลยก็ว่าได้ และยังชื่นชอบการเข้าสังคม ชอบเซลฟ … Read more