Amazon AWS เปิดตัวบริการเซิฟเวอร์ใหม่ มาพร้อม CPU 72 Core

Amazon AWS เปิดตัวเซิฟเวอร์ตัวใหม่ที่นำเอามาให้บริการในระบบของตัวเอง ภายใต้ชื่อว่า C5 ซึ่งใช้งาน CPU รุ่น Intel Skylake-SP ซึ่งมีจำนวน Core มากถึง 72 Core และ 144 Thread ต้องยอมนรับว่มันคือ CPU ที่เร็วแรงมากๆ สำหรับผู้ที่อยากจะใช้งาน CPU ตัวใหม่นี้ จ … Read more