Amazon จัดชิงโชค กระตุ้นให้พนักงานไปฉีดวัคซีน COVID-19

Amazon จัดโครงการ Max Your Vax เป็นโครงการจัดชิงโชคสำหรับพนักงาน ที่ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้บริษัท เพื่อเป็นการกระต้นให้พนักงานไปฉีดวัคซีนกันเยอะ เนื่องจาก Amazon เชื่อว่าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานของตนและผู้อื่น โดยมีการจัดกิ … Read more