Amazon จัดชิงโชค กระตุ้นให้พนักงานไปฉีดวัคซีน COVID-19

Amazon จัดโครงการ Max Your Vax เป็นโครงการจัดชิงโชคสำหรับพนักงาน ที่ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้บริษัท เพื่อเป็นการกระต้นให้พนักงานไปฉีดวัคซีนกันเยอะ เนื่องจาก Amazon เชื่อว่าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานของตนและผู้อื่น โดยมีการจัดกิ … Read more

Amazon เปิดตัว Affiliate แบบใหม่ ให้ชื่อว่า “Influencer Program”

เว็บไซต์ Amazon เป็นเว็บไซต์ที่ซื้อขายสินค้ารายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ปกติจะมีระบบ Affiliate ให้ผู้ที่สนใจจะมาเป็นตัวแทนขายสินค้าอยู่แล้ว และก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน แต่ในปัจจุบัน Amazon ยังไม่มี Affiliate ที่ทำงานบนช่องวีดิโอต่างๆ เช่น YouTube เป็นต้ … Read more