เป็นไปได้ที่จะเห็น AOL เลิกใช้แบรนด์ AOL ในอนาคต

AOL เป็นแบรนด์เก่าแก่ที่คนอเมริกันจะรู้จักกันดี เพราะติดมากับ Windows ซึ่งตอนนั้นก็มีบริการอีเมล์, โปรแกรมแชท AOL Instant Messenger, อินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ เป็นต้น โดยผู้คนก็จดจำเฉพาะว่าเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยแล้ว แต่อันที่จริงในปัจจ … Read more