เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล ได้รับการยกเว้นค่าโทรต่างประเทศ

ตอนนี้ไม่ว่าประเทศไหนๆต่างยื่นมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล สำหรับไทยเราก็ให้การช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ ถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นตัวแท … Read more