SCB ตรวจพบการใช้บัตรเดบิตไปรูดบนเว็บอีคอมเมิร์ช

ธนาคาร SCB พบว่ามีการใช้บัตรเดบิตไปรูดบนเว็บอีคอมเมิร์ช โดยทางธนาคารแจ้งว่าความเสียหายอยู่ในวงจำกัด แต่ก็ประกาศปิดบริการบัตรเดบิตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว อาจจะรวมถึงตู้ ATM ด้วย การใช้งานผ่านแอพและการกดเงินสดโดยไม่ใช้บัตรยังใช้งานได้อยู่ อย่ … Read more