Power Searching คอร์สสอนเทคนิคค้นหารูปแบบใหม่ของGoogle

ถ้าอยากรู้วิธีการค้นหารูปแบบใหม่ใน Google Search ที่จะทำให้คุณรู้เทคนิคการค้นหาที่รวดเร็วและตรงตามความต้อง ซึ่งบางทีเวลาเราจะค้นหาข้อมูลบางอย่างใน Google Search เราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้คำค้นหาอย่างไร จึงจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมหรือตรงประเด็นที่ต้องการ ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลามาก

ตอนนี้ Google ได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ Power Searching เพื่อสอนเทคนิควิธีการค้นหารูปแบบใหม่ ใน Google Search ใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์ เมื่อเรียนจบคอร์สและสอบผ่าน ยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก Google อีกด้วย