Oculus Rift แจ้งเตือนลูกค้าบางรายว่าจะได้ของล่าช้ากว่ากำหนด

จากข่าวที่ว่า Oculus เริ่มส่งแว่น Oculus Rift ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแล้ว แต่ก็ต้องชะงักจนได้ เมื่อต้องประสบกับปัญหาที่ชิ้นส่วนขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อของลูกค้า เบื้องต้นทาง Oculus ได้ส่งอีเมล์เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าบางรายแล้วว่าจะได้ของล่าช้ากว่ากำหนด

ในส่วนของวิธีการชดเชย Oculus Rift จะจ่ายเงินค่าส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อแว่นล่วงหน้าฟรี รวมทั้งลูกค้าในต่างประเทศด้วย คนที่จะได้รับสิทธิ์ค่าส่งสินค้าฟรีก็คือผู้ที่สั่งสินค้าก่อนวันที่ 1 เมษายน 2016 หรือวันที่มีการประกาศจ่ายค่าส่งให้ฟรีนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงมาก จนหาสินค้ามาให้ลูกค้าไม่ทัน การแก้ปัญหานี้เชื่อว่าคงเป็นที่น่าพอใจสำหรับใครหลายคนอย่างแน่นอน