Nintendo Switch ผลิตได้น้อยลง 20% จากเป้า

นินเทนโดมีแผนการผลิต Nintendo Switch โดยตั้งเป้าในปีนี้ผลิตให้ได้ 30 ล้านเครื่อง และตั้งเป้าให้ขายได้ 25.5 ล้านเครื่อง เนื่องจากในปีการเงินที่แล้ว นินเทนโดขาย Switch ได้ 28.83 ล้านเครื่อง แต่ล่าสุดต้องลดเป้าการผลิตลง 20% เหลือ 24 ล้านเครื่อง เนื่องจากปัญหาชิปและชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาด ซึ่งความต้องการ Switch ยังสูงอยู่ งานนี้ก็ต้องแบ่งโควต้าแบบสุ่มให้กับตัวแทนจำหน่ายด้วย