Netflix เริ่มบล็อคผู้ใช้บริการในออสเตรเลีย ที่มีการใช้ Proxy หรือ VPN แล้ว

ไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้ เพราะหลังจาที่ Netflix เพิ่งออกประกาศได้ไม่นานว่าจะบล็อคผู้ใช้งาน ที่มีการใช้ Proxy หรือ VPN เข้ามาดู Content ในประเทศที่จำกัดการฉายเฉพาะในประเทศนั้นๆ จากที่ได้รับรายงานคือ มีการบล็อกผู้ใช้งานบางรายในออสเตรเลีย โดยมีการแจ้งเตือนให้ทราบ เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะมีการบล็อคเป็นวงกว้าง และขยายไปทุกประเทศที่ใช้บริการอยู่แน่นอน เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลให้ผู้ใช้งาน Netflix ลดฮวบลงเลยหรือเปล่า เพราะเขาเหล่าก็จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนด้วย ไม่ได้เป็นบริการฟรีแต่อย่างใด