Microsoft ประกาศเข้าซื้อกิจการบริษัท VoloMetrix แล้ว

หากใครสังเกตจะพบว่า Office 365 มีฟีเจอร์ Office Graph แสดงความเชื่อมโยงของคนในองค์กร และมีโปรแกรมใหม่ Delve มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Microsoft มีเป้าหมายที่ต้องการนำเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์องค์กรและความสัมพันธ์ของคนในองค์กรมาใช้ร่วมด้วย ดังนั้นจึงได้ประกาศซื้อกิจการบริษัท VoloMetrix ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านนี้โดยตรงนั่นเอง ซึ่งอีกไม่นานเราก็จะได้เห็น Microsoft นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ของตนเองแน่นอน