Gmail DLP เครื่องมือช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหลของลูกค้าองค์กรที่ใช้ Google Apps แบบ Unlimited

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ใช้ Google Apps แบบ Unlimited จะได้รับการอัพเดตเครื่องมือช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Loss Prevention หรือ DLP) จาก Google ซึ่งในเบื้องต้นจะเริ่มที่ Gmail ก่อน โดย Gmail DLP จะช่วยในการตรวจสอบหรือสแกนอีเมล์ของพนักงานที่ถูกส่งออกจากองค์กร โดยจะพิจารณาจากเงื่อนไขตามที่แอดมินกำหนด เครื่องมือนี้จะสามารถป้องกันข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไม่ให้รั่วไหล ทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้เป็นอย่างดี คาดว่าอีกไม่นานก็จะอัพเดต DLP ให้กับ Google Drive สำหรับองค์กรอย่างแน่นอนค่ะ