Galaxy Note FE ร่างใหม่ของ Note 7

หลายๆคนก็คงจะทราบกันดีแล้ว เรื่องปัญหาของการใช้งาน Galaxy Note 7 ที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆไม่หยุด จนทาง Samsung ต้องเรียกคืนสินค้าทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายต่างๆกันไป

ณ ปัจจุบัน จึงได้มีรุ่นใหม่ออกมา ชื่อว่า Galaxy Note FE หรือชื่อเต็มๆว่า Galaxy Note Fan Edition เพื่อเอาใจคนชอบใช้งาน Galaxy Note โดยเฉพาะ ซึ่งราคาของมันถูกกว่า Note 8 อยู่มากๆ และคุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเท่าไร โดยเปิดตัวที่ราคา 20,900 ในเมืองไทย ซึ่งถูกกว่า Note 8 มากถึง 10,000 บาทกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นทางเลือกอีกตัวที่น่าสนใจในเวลานี้