Amazon AWS เปิดตัวบริการเซิฟเวอร์ใหม่ มาพร้อม CPU 72 Core

Amazon AWS เปิดตัวเซิฟเวอร์ตัวใหม่ที่นำเอามาให้บริการในระบบของตัวเอง ภายใต้ชื่อว่า C5 ซึ่งใช้งาน CPU รุ่น Intel Skylake-SP ซึ่งมีจำนวน Core มากถึง 72 Core และ 144 Thread ต้องยอมนรับว่มันคือ CPU ที่เร็วแรงมากๆ สำหรับผู้ที่อยากจะใช้งาน CPU ตัวใหม่นี้ จะสามรรถใช้งานได้ 3 ที่เท่านั้นคือ US-East, US-West และ Ireland (EU) สำหรับสถานที่ให้บริการอื่นๆของ AWS จะตามมาในเร็วๆนี้