Amazon เปิดตัว Affiliate แบบใหม่ ให้ชื่อว่า “Influencer Program”

เว็บไซต์ Amazon เป็นเว็บไซต์ที่ซื้อขายสินค้ารายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ปกติจะมีระบบ Affiliate ให้ผู้ที่สนใจจะมาเป็นตัวแทนขายสินค้าอยู่แล้ว และก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน แต่ในปัจจุบัน Amazon ยังไม่มี Affiliate ที่ทำงานบนช่องวีดิโอต่างๆ เช่น YouTube เป็นต้น

ทาง Amazon จึงได้ทำการเปิดตัว Affiliate แบบใหม่ที่มีชื่อว่า Influencer Program ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ คือต้องได้รับการอนุมัติจากทาง Amazon ก่อน และจะต้องมีผู้ติดตามช่องนั้นๆมากพอในระดับหนึ่งด้วย ไม่ใช่ใครก็สมัครได้นะ

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะมีลิงก์ Aff ที่สั้น จำง่าย (น่าจะเหมือนไม่รู้สึกว่าเป็น Aff) แต่ทั้งนี้ ระบบใหม่ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานอยู่ จึงไม่มีผลการรีวิวหรือเปิดเผยว่าจะมีรายได้ดีกว่าแบบปัจจุบันอย่างไร