เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล ได้รับการยกเว้นค่าโทรต่างประเทศ

ตอนนี้ไม่ว่าประเทศไหนๆต่างยื่นมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล สำหรับไทยเราก็ให้การช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ ถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ดังนั้นประธาน กทค. จึงได้ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่าย 3 เครือข่าย เปิด Roaming ในประเทศเนปาลและยกเว้นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2015 นี้ ยังไงเราก็ขอเป็นแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาลครั้งนี้ด้วยนะคะ