Amazon เริ่มทดสอบส่งสินค้าด้วยหุ่นยนต์ Scout ที่ Irvine รัฐแคลิฟอร์เนีย

Amazon ทดสอบส่งสินค้าด้วยหุ่นยนต์ Scout มาแล้วหลายเดือน ใช้ทั้งการทดสอบในพื้นที่จริงและเมืองจำลองใน simulation ที่ผ่านมาก็เป็นการส่งสินค้าแถวสำนักงานใหญ่ในวอชิงตัน ล่าสุดได้ขยายการทดสอบเป็นวงกว้างขึ้น โดยจะเริ่มทดสอบที่ Irvine รัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์จะมีพนักงาน Amazon คอยสอดส่องดูแลอยู่ และจะส่งเฉพาะตอนกลางวัน เท่านั้น