Google ขยายขอบเขตและเพิ่มเงินรางวัลการรายงานช่องโหว่ Chrome Reward Program

จากที่ทราบกันว่า Google ประกาศเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถแฮก Chrome Reward Program หรือ CRP ไว้ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ยังไม่มีใครจะได้เงินรางวัลสูงสุดนี้ไปแต่อย่างใด ล่าสุด Google ปรับเปลี่ยนเงินรางวัลโดยเพิ่มเป็น 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว โดยผู้ที่จะได้เงินรางวัลไป จะต้องแฮก Chromebook ที่คงอยู่ในเครื่องแม้จะบูตเครื่องไปแล้วก็ตามให้ได้ นั่นก็เพราะว่า Chromebook จะมีการตรวจไฟล์ระบบใหม่ทุกรอบ ดังนั้นเวลาบูตเครื่องก็จะมี Bootloader เตือนให้ลง OS ใหม่ หากพบว่าระบบมีการแก้ไขนั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมีการขยายขอบเขตการายงานช่องโหว่ให้ครอบคลุมการป้องกันไฟล์ดาวน์โหลดอีกด้วย