โรงภาพยนตร์และสนามบินในไทยให้บริการ Wi-Fi แรงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลย เมื่อผลสำรวจการให้บริการ Wi-Fi จาก Rotten WiFi ผลปรากฏว่าโรงภาพยนตร์และสนามบินในไทยเป็นผู้ให้บริการ Wi-Fi แรงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก แถมยังมีติด Top 10 อีกหลายที่ด้วย

  • โรงภาพยนตร์ที่ได้อันดับ 1 ของโลกในเรื่องความแรง Wi-Fi ได้แก่ โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt มีค่าความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 07 Mbps
  • สนามบินที่ให้บริการ Wi-Fi แรงที่สุดในโลก ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีค่าความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 42.22 Mbps